DOĞA DOSTU
TOPRAĞA DEĞER KATAR
VERİMLİLİĞİ ARTIRIR
TOPRAĞA DEĞER KATAR

Faydaları nelerdir?

Organik gübre kullanımı, dünyanın önde gelen tarım ülkelerinde, nitelikli ürün elde etme bağlamında eskiye dayanan bir kullanım sahasına sahiptir. Bizde ise özellikle “organik ürün” kavramıyla beraber gittikçe yaygınlaşan, tarımsal üretimde değeri  her geçen gün artan, yeni sayılabilecek bir maziye sahip.

Organik gübre tarla, sera bitkileri, çiçekli süs bitkileri ve dekoratif bitkilerde, bu bitkilerin üretiminde toprağın verimini artırmak için kullanılır.

Dünyada tarım arazilerinin her geçen daha  da azalması, sanayi , nükleer enerji gibi toprağın ve suyun dengesini bozan gelişmelerin hızla yaygınlaşması, ekosistemde dengelerin sağlık aleyhine bozulması, GDO’lu ürünlerin insan sağlığını tehdit eder hale gelmesi, insanı tarım alanında daha ciddi, daha doğal, daha verimli arayışlara ve çalışmalara itmiştir. İşte solucan gübesi tarımsal verimliliği ve ürün niteliğini artırma anlamında önemli natiftir.

Kısa sürede netice vererek hem tarımsal alandan hem de zamandan tasarruf sağlayarak üreticinin bir anlamda emeğinin karşılığını almasını sağlar.

Organik gübrenin faydaları ve özelliklerini maddeleştirecek olursak kısaca şu başlıkların karşımıza çıktığını görürüz:

 1. Toprağın mikrobiyolojik zenginliğini yeniden oluşturur, faydalı mikroorganizmaları stabilize eder.
 2. Topraktaki mikroorganizmaları daha aktif hale getirir.
 3. Toprağın su – hava dengesini iyileştirir, toprak parçacıklarının birbirine kenetlenme gücünü ve gözenekliğini artırır.
 4. Çözünür mineral maddeleri ve nemi daha iyi tutar.
 5. Sulama miktarını %40 azaltır.
 6. Toprağın rengini koyulaştırdığı için toprak ısısını artırır.
 7. Bitkinin yaşamını daha uzun süre devam ettirebilmesi için ek bir CO2 kaynağı oluşturur.
 8. Bitkiyi besleyici madde rezervini ve toprağın doğal verimliliğini artırır.
 9. Kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanımıyla meydana gelen zararlı etkileri ortadan kaldırır.
 10. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını, atmosferi ve toprağı kirletmez.
 11. Doğal solucan miktarını artırır.
 12. Ekim alanındaki her yıl farklı ekin ekme zorunluluğunu ve külfetini ortadan kaldırır.
 13. Temel vitaminler, aminoasitler, enzimler, hormonlar ve büyüme uyarıcılarıyla tam bir dengeli beslenme sağlar.
 14. Hastalıklara karşı bağışıklığı artırır.
 15. Bitkiye, toprak stresine, zararlılara, değişken iklim şartlarına karşı direnç kazandırır.
 16. Hızlanan ve artan tohum canlılığı, uyanma ve çabuk köklenmeyi geliştirir.
 17. Bitkinin gelişimini hızlandırır ve kaliteli ürün artışını sağlar.
 18. Hastalıklı bitkiyi hızla iyileştirir.
 19. Zararlı maddelerin, hastalık yapan organizmaların hasar verdiği hücreleri hızla kurtarıp eski haline getirir.
 20. Ticari bitki üretiminde %30 daha fazla verim sağlar.
 21. Bitki kökleri meyve hasadından sonra yapraklardan gelen karbon bileşikleri ile gelişmeye başlar. Bitki güçlü bir sürgün gelişmesi göstermeye başladığında, kök gelişimi yavaşlar. Sürgün gelişimi yavaşlayınca, şeker tekrar köklere taşınmaya başlar. Kök gelişimi artmaya başlar. Hasattan sonra, kök gelişimi yine baskın hale gelir.

Ceviz türünde en ideal gübreleme dönemi; Kökte gelişimin başladığı Şubat ayının ortalarıdır. (Ağaç -yaş başına 250 Gram/yaş)